Interview met Saskia Laroo
in ‘Tussen kunst en cash’ van Maaike van Steenis

Boekrecensie door Margreet van der Hut, 10 oktober 2017

Uitgever: Succesvol ondernemen als creatief, 2017

succesvolondernemenalscreatief.nl

download pdf

Coach en trainer Maaike van Steenis, die regelmatig publiceert in landelijke media en les geeft aan twee hogescholen, interviewde voor dit boek elf kunstenaars en creatieve ondernemers. Het beoogde doel is om aansprekende voorbeelden van creatieven die erin slagen van hun werk te leven, te tonen en anderen daarmee te inspireren. In de interviews heeft ze getracht te achterhalen welke ervaring en inzichten deze succesvolle kunstenaars hebben. Hieruit heeft ze praktische tips afgeleid en gekoppeld aan marketingtools.

Elk interview wordt gevolgd door een paragraaf waarin een marketingprincipe, -theorie of -tool wordt behandeld. Na de interviews volgt het hoofdstuk ‘Tien sleutels tot succes’, gebaseerd op eigenschappen, houding of werkwijze van de geïnterviewde kunstenaars. Meer informatie over het boek is te vinden op www.tussenkunstencash.nl waar ook de eerste drie hoofdstukken gratis gedownload kunnen worden.

 

Het interview met Saskia Laroo is getiteld ‘De trompettiste die zoekt naar de juiste informatie’.

In dit interview worden de volgende onderwerpen besproken: Saskia’s vliegende start door een hitje, haar tournees over de hele wereld, haar vertrouwen in haar intuïtie, haar aandacht voor haar publiek en het nemen van risico’s. Haar tip: ‘om te voorkomen dat ik door het reizen, de tijdverschillen en het optreden uitgeput raakt, eet ik gezond en rust ik veel; alleen als ik goed voor mezelf zorg, kan ik prestaties leveren’.

Het hoofdstuk eindigt met ‘Wat je kunt leren van Saskia’

-Zorg goed voor jezelf

-Laat je goed informeren

-Zoek je eigen informatie, neem niet zomaar alles aan

-Vertrouw op je intuïtie

-Durf risico’s te nemen

-Neem je verantwoordelijkheid en zorg dat je zelf ook geniet

 

Hierop volgt ‘Saskia en haar tribe’ als voorbeeld van Saskia’s gebruik van een marketingtool.

Voor Saskia zijn haar fans haar tribe, ze is zich er zeer van bewust dat haar fans van haar verwachten dat ze met hen communiceert. Dat doet ze door het actief inzetten van social media en door haar publiek te betrekken bij haar optredens. De gezamenlijke ervaring werkt verbindend. Ze laat haar leiderschap zien door dingen op haar eigen manier te doen.

Het interview wordt vooraf gegaan door een portretfoto en er is ook een foto opgenomen van Saskia in actie tijdens een optreden.

 

Het boek ‘Tussen kunst en cash’ is met zorg vormgegeven en voorzien van aansprekende foto’s. De heldere opzet waarbij ieder interview direct wordt gevolgd door een analyse in leerpunten, plus de koppeling van alle interviews aan tien ‘sleutels tot succes’, verbindt individuele ervaringen met tips en tools waarvan ieder creatieve ondernemer kan leren. De toevoeging van een online training en Maaikes uitnodiging aan de geïnterviewden om een review van haar boek te schrijven met het verzoek dit op de eigen website te plaatsen, toont haar eigen creatief gebruik van tools voor de marketing van dit boek.